CANVI I REVISIONS

 • Revisions periòdiques, per temps transcorregut o quilòmetres recorreguts
 • Revisions pre vacances
 • Revisions pre-ITV
 • Reparació i substitució de pneumàtics
 • Alineat de direcció
 • Canvi d’olis (motor, caixa de canvis, transmissió, direcció, diferencial, etc.)
 • Canvi i revisió de filtres (oli, aire, combustible, etc.)
 • Canvi i revisió de frens (pastilles, sabates, discos)
 • Canvi i revisió de corretges, politges, etc…
 • Canvi i revisió d’amortiment i suspensió
 • Canvi i revisió de fuites, múltiples, catalitzadors, silenciadors, etc…
 • Canvi d’embragatge
 • Alineador de fars
ca