PNEUMÀTICS

És imprescindible tenir bona seguretat a l’hora de conduir un vehicle. Gran part dels accidents es produeixen per una fallada als pneumàtics, per això la seva revisió és fonamental per deixar de banda la inseguretat al volant.

ca